IMAGE:

Ekologické hospodaření a myšlení naší firmy je naše odpovědnost za budoucnost. Proto je důležité environmentální aspekty predikativně a systematicky zahrnout do výrobních i obchodních rozhodnutí firmy.

*environment. prostředí, je činnost organizace zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy a i lidi a jejich vzájemné vztahy - Ekologie