Všeobecné obchodní podmínky

(provozní informace a smluvní podmínky)

PRODÁVAJÍCÍ
Václav Kozák
audioCables&Components 
IČO: 48352314
DIČ: CZ5704101887


Číslo účtu: 6574220309/0800 (Česká Spořitelna a.s., Plzeň)
Mobil: +420 602 420 844 ( po-pá; 9-17 hod. )
box@audiocc.cz
vaclav.kozak@gmx.net

ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Objednávky se realizují přes internetový obchod www.audiocc.cz. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky.
Závazným se rozumí odesláním elektronické objednávky. Prodávající po přijetí objednávky, ověření dostupnosti a informuje kupujícího o termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Podstatnými podmínkami je zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura je odeslána společně se zásilkou nebo elektronickou poštou ve formátu PDF. Faktura dle zákona nemusí být podepsána ani oražena.

ZÁRUČNÍ LIST

Vydaná faktura - daňový doklad slouží jako záruční list.

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky (osobním kontaktem, e-mailem, telefonicky) jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
Každá potvrzená objednávka je závazná.
Storno objednávky ze strany prodávajícího - zboží se nadále nevyrábí, nedodává nebo se zásadně změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající informuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů).

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb (viz. další body). V souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). V případě, že se zákazník rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, musí být splněny níže uvedené podmínky:
  • Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy za předpokladu, že zboží bude zcela nepoškozené, nepoužité, neopotřebované, v oginálním balení a bude vráceno prodávajícímu včetně veškerého příslušenství.
  • Zákazník písemně upozorní prodávajícího, že žádá o odstoupení od smlouvy. Uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.
  • Pokud zákazník zboží obdržel(a) a převzal(a), zašle jej zpět na naši adresu uvedenou na faktuře, jako dodací adresu, s originálním dokladem o koupi.
  • Zákazník by měl zboží odeslat doporučeně a pojištěné. Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě či poškození.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží zákazník peníze za zboží složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží, či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
Prodávající je dle zákona oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží. Zákazník se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku, uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.
V souladu s § 53 odst. 8 písmeno d) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemůže spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy v případě audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.


DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V jiných případech bude zákazník informován o delší dodací lhůtě.
Místo odběru je dáno objednávkou zákazníka. Za splnění dodávky je považováno dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající zajistí dopravu na určenou adresu prostřednictvím smluvních partnerů.


OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Pro administrativní komunikaci musí prodávající znát některá osobní data zákazníka. Tato data prodávající chrání a neposkytuje je třetím osobám.
Použitím internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním dat. Dále může být informován o novinkách e-mailem nebo telefonicky. Pokud se nadále rozhodne, že tyto informace nechce dostávat, na přání bude odebrán z databáze osob. Prodávající může odstoupit od záruky bezpečnosti v případě krádeže dat (hacker, zloděj). Aktualizace květen 2018


PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Prodávající je majitelem zboží do doby úplného zaplacení ceny zboží dobírkou nebo bankovním převodem (typ platby se stanoví při objednávce či potvrzení objednávky zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

CENY

Ceny na internetovém obchodě www.audiocc.cz jsou platné pouze pro elektronickou objednávku a platbu dobírkou nebo bankovním převodem.

BALNÉ A POŠTOVNÉ

Balné není normalně účtováno a poštovné ve vyši platných poplatků u smluvních partneru např. Česká pošta (pouze ČR) - do 24h
Zboží je doručeno přímo na adresu zákazníka, zákazník je kontaktován SMSkou a v případě nepřítomnosti adresáta zanechá pracovník České pošty lístek s kontaktními informacemi na pobočku České pošty kde je zásilka uložena. V tomto případě si musí domluvit zákazník termín doručení zásilky, popřípadě si může zboží sám vyzvednout. Vyexpedované zásilky můžete sledovat v on-line rozhraní www.ceskaposta.cz. Je možné dopravu stejne jako vše ostatní domluvit individuálně.


REKLAMACE

Na každé zbozi nakoupené na www.audiocc.cz je poskytovana, pokud to není uvedeno jinak, záruka 24 měsíců od doručení, zaplacení zboží. Toto ustanovení platí za urcitých podmínek a to:
  • Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí při zjevném poškození zásilky. Pokud kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen do 24 hodin informovat prodejce emailem o poškození. Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu. Po této lhůtě nelze poškození reklamovat.
  • Pokud se závada na výrobku ukáže při prvním pouzití nebo max. do 3 dnů po obdrzení zásilky je třeba neprodleně informovat prodavajícího a individuáně dojednet řešení vniklé reklamace. Pokud bude zboží nepoužité a nepoškozené nespravným, neodporným používáním, zpracováním, bude zboží v nejbližší možné lhůtě vyměněné.
  • Při reklamaci v záruční lhůtě je třeba postupovat na základě "FORMULÁŘE PRO UPLATENĚNÍ REKLAMACE", který je k dispozici ke stažení. Reklamace je platná jen po dobu 24 měsíců od koupě zboží a nevstahuje se na závady způsobené neodborným používáním, neodbornou manipulací či skladovaním výrobku, opotřebením výrobku používáním.

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení

MNOŽSTEVNÍ SLEVY

V případě, že hodláte koupit jednotlivé zboží v celkové hodnotě nad 50 000 Kč (2 000 EUR), připravíme Vám individuální cenovou nabídku.

Kontaktujte nás.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Dojde-li ke změně příslušných právních norem, nebo v obchodní politice společnosti, vyhrazuje si prodávající právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí na internetových stránkách www.audiocc.cz

IMAGE:

Evropská komise řešení sporů